Profielschets  Algemeen bestuurslid Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis

De Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis zoekt voor haar bestuur een algemeen bestuurslid.

Wat doet de Stichting Woonwerkplaats Piet Roovers?

De Stichting Piet Roovers is in het leven geroepen om een fijne woonplek én een creatieve omgeving voor oudere kunstenaars te realiseren. Voor dit doel heeft Woonbron het ouderencomplex Jan van der Ploeg aan de Hooglandstraat in het Oude Noorden in Rotterdam beschikbaar gesteld.

De Stichting beheert hier de Cantina Cultura, een cultureel en creatief centrum waar bewoners uit het ouderencomplex zowel als wijkbewoners uit het Oude Noorden welkom zijn en elkaar inspireren. Voor dat doel organiseert de stichting tal van culturele activiteiten, variërend van workshops tot muziekuitvoeringen.

Daarnaast zorgt de Stichting ervoor dat oudere kunstenaars die zijn ingeschreven bij de Stichting, in het Jan van der Ploeghuis voorgedragen worden bij de toewijzing van leegkomende appartementen. In de afgelopen jaren hebben 15 kunstenaars hun intrek genomen. Er wordt naar gestreefd dat er over 5 jaar 30 kunstenaars wonen. Hierbij valt te denken aan beeldend kunstenaars, schrijvers, musici, acteurs e.a.

 Wie zoeken wij?

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden ieder met een eigen specialisatie. Het bestuur zorgt ervoor dat er activiteiten plaatsvinden in de Cantina Cultura. Het bestuur vergadert 1x in de twee maanden. Daarnaast organiseert ze 2x per jaar een vergadering voor de kunstenaar bewoners van de Stichting.

De Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis zoekt op korte termijn: een algemeen bestuurslid:  Hij/zij heeft affiniteit met kunstenaars en de creatieve sector. Hij/zij woont bij voorkeur in Rotterdam. Wil zich inzetten om de ambities van de Stichting verder te brengen: de Cantina uit te laten groeien tot een bloeiend creatief centrum in de wijk met verbinding tussen de bewoners.

Ben je geïnteresseerd?

en heb je belangstelling voor deze inspirerende ontwikkeling, neem dan contact op met lverzijlbergh@telfort.nl of bel met Leks Verzijlbergh, bestuurslid van de stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis (0610381587).

Voor meer informatie over de Stichting zie www.pietroovershuis.nl.