Piet Roovershuis

Dit is de website van de Stichting Woonwerkplaats
Piet Roovershuis.

Foto: Rick Messemaker

Doel van de stichting: 

Het aanbieden van passende huisvesting, van atelier- en werkruimten en andere voorzieningen voor oudere kunstenaars en aanverwante beroepsgroepen teneinde hen zo lang mogelijk in staat te stellen tot zelfstandige uitoefening van hun professie. Voor dat doel heeft Woonbron in Rotterdam het Jan van der Ploeghuis in het Oude Noorden beschikbaar gesteld: Jan van der Ploeg meets Piet Roovers.

Wij en de kunstenaars

De Rotterdamse kunstenaar Piet Roovers, tevens naamgever van onze stichting,  overleed op 72-jarige leeftijd. Gelet op zijn levensmotto ‘onaangepastheid’ zal hij zich wellicht niet druk gemaakt hebben over de vraag hoe hij op oudere leeftijd nog als kunstenaar vooruit kon.

Piet Roovers 1924 – 1997

De Rotterdamse schilder en graficus Piet Roovers was een kunstenaar die zijn bekendheid vooral in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw heeft verworven. Hij maakte destijds met o.a. Wally Elenbaas en Daniel den Dikkenboer deel uit van de Venstergroep in Rotterdam; een groep kunstenaars die veelal werkte vanuit de grafische werkplaats van ’t Venster in de Gouvernestraat. Roovers concentreerde zich in deze periode op het lithograferen. Bladen van een kleurrijk, labyrintisch karakter, als een soort intieme zoektocht op papier naar het elkaar verdragen van afwijkende kleurcombinaties en meer of minder herkenbare, geaccentueerde vormen, die aan Paul Klee doen denken.

Wij en de kunstenaars

De Rotterdamse kunstenaar Piet Roovers, tevens naamgever van onze stichting,  overleed op 72-jarige leeftijd. Gelet op zijn levensmotto ‘onaangepastheid’ zal hij zich wellicht niet druk gemaakt hebben over de vraag hoe hij op oudere leeftijd nog als kunstenaar vooruit kon.

Anderen stelden zichzelf die vraag wel zeker nadat zij na een noodgedwongen opname in een woonvoorziening voor ouderen hun creatieve uitingsmogelijkheden, bij gebrek aan een atelierruimte, in rook zagen opgaan. Voor oudere kunstenaars is dit een horrorscenario: hun werk is immers een essentieel deel van hun leven. Zij gaan niet met pensioen maar blijven werken zolang zij dat kunnen.

Parallel aan het kleiner worden van de leefwereld, nemen de mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten die nodig zijn om inspiratie op te doen voor het werk, af. Om geïnspireerd te kunnen blijven werken, is het voor oudere kunstenaars belangrijk om hun leefwereld optimaal uitdagend te houden. De ontmoeting met elkaar en met buurtbewoners is daarvoor onontbeerlijk. 

Piet Roovershuis zoekt algemeen bestuurslid

De Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis zoekt voor haar bestuur een algemeen bestuurslid.

Wat doet de Stichting Woonwerkplaats Piet Roovers?

De Stichting Piet Roovers is in het leven geroepen om een fijne woonplek én een creatieve omgeving voor oudere kunstenaars te realiseren. Voor dit doel heeft Woonbron het ouderencomplex Jan van der Ploeg aan de Hooglandstraat in het Oude Noorden in Rotterdam beschikbaar gesteld.

 

Piet Roovers Jaarverslag 2023

Piet Roovershall

Nadat onze stichting in oktober de ruimte naast de kantine ter beschikking had gekregen van Woonbron is de ruimte snel en grondig opgeknapt voor het buurtatelier ‘’de Piet Roovershall’’. Half november 2020 was het zover, er werd een beheerder aangesteld en werden de bewoners uitgenodigd voor de eerste cursussen.

Beheerder Rudsel bij het buurtatelier
We begonnen met een cursus tekenen en schilderen, gegeven door Vera Harmsen; zij beschikt als kunstenaar over een eigen atelier in de buurt.

Het eindresultaat
Beheerder Rudsel bij het buurtatelier

Voorlichting aan kandidaat huurders, oktober 2019

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor een appartement in het Jan van der Ploeghuis? Meldt u dan aan bij onze stichting via pietroovershuis@gmail.com onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Het stichtingsbestuur draagt kandidaten voor bij Woonbron. Kandidaten worden geacht professioneel kunstenaar te zijn, minimaal 55+ en eventueel bereid om in het buurtatelier in het Jan van der Ploeghuis workshops, cursussen, e.d. te verzorgen. Wij proberen zoveel mogelijk kunstenaars uit verschillende disciplines te selecteren. 

Formulieren

Om in aanmerking te komen voor een appartement in het Jan van der Ploeghuis heeft Woonbron, de verhuurder, een aantal gegevens van u nodig. Daarvoor moet u wel een paar bureaucratische hobbels nemen. Zo dient u over een inschrijving bij woonnetrijnmond.nl te beschikken. Sowieso handig als u (op termijn) een verhuizing overweegt binnen de regio. Woonbron wil daarnaast een kopie van uw bankpas en uw identiteitsbewijs en een uittreksel van uw adreshistorie (op te vragen via mijnoverheid.nl). Ook uw inkomen is van belang: u moet een inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2018  overleggen, een jaaropgave en eventueel drie recente loonstroken. Tenslotte wil Woonbron een Verhuurdersverklaring

Heeft u belangstelling voor een appartement in het Jan van der Ploeghuis? Meldt u dan aan bij onze stichting via pietroovershuis@gmail.com onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Het stichtingsbestuur draagt kandidaten voor bij Woonbron. Kandidaten worden geacht professioneel kunstenaar te zijn, minimaal 55+ en eventueel bereid om in het buurtatelier in het Jan van der Ploeghuis workshops, cursussen, e.d. te verzorgen. Wij proberen zoveel mogelijk kunstenaars uit verschillende disciplines te selecteren. 

Formulieren

Om in aanmerking te komen voor een appartement in het Jan van der Ploeghuis heeft Woonbron, de verhuurder, een aantal gegevens van u nodig. Daarvoor moet u wel een paar bureaucratische hobbels nemen. Zo dient u over een inschrijving bij woonnetrijnmond.nl te beschikken. Sowieso handig als u (op termijn) een verhuizing overweegt binnen de regio. Woonbron wil daarnaast een kopie van uw bankpas en uw identiteitsbewijs en een uittreksel van uw adreshistorie (op te vragen via mijnoverheid.nl). Ook uw inkomen is van belang: u moet een inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2018  overleggen, een jaaropgave en eventueel drie recente loonstroken. Tenslotte wil Woonbron een Verhuurdersverklaring

Nieuwsbrief Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis

     Nieuwsbrief 7

Rotterdam, 25 oktober 2021

Beste kunstenaars, vrienden en sympathisanten,

Ondanks alle Coronamaatregelen is er veel gebeurd in de afgelopen maanden. Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis groeit en krijgt steeds meer vorm. Van dat proces brengen wij met plezier verslag uit:

Buurtatelier Piet Roovershall
Dit jaar hebben kunstenaars, vrijwilligers en bestuur wederom de handen ineengeslagen voor de Pinksteractie. Op 24 mei zijn alle bewoners getrakteerd op een zoet Rooversgebakje en een muzikaal optreden in het Atrium. Een voorzichtig begin van een vrolijke traditie!?

Op 23 juni vond in het Buurtatelier de eerste bijeenkomst plaats met alle (kandidaat)huurders. Een gelegenheid voor iedereen om kennis met elkaar te maken en ideeën uit te wisselen over mogelijke activiteiten en samenwerkingsverbanden. Het werd een bruisende avond in een ontspannen sfeer. Het leverde het bestuur bovendien ruim voldoende materiaal op voor het samenstellen van een uitdagend en Coronaproof programma van workshops en optredens voor de tweede helft van het jaar. Het programma is als bijlage toegevoegd. Voor 2022 zitten er onder andere al een inspirerend Community-Art project en een doorlopend filmprogramma in de pen!

Houd voor het actuele programma de website www.pietroovershuis.nl of onze facebookpagina Fb Piet Roovershuis in de gaten!

Sociëteit Piet Roovershall
Het buurtatelier wordt beheerd door de Sociëteit Piet Roovershall. Bewoners van het Piet Roovershuis zijn lid van de Sociëteit, maar iedere Rotterdammer kan Vriend worden. Met jouw bescheiden bijdrage van € 25,00 per jaar ondersteun je de doelstellingen en activiteiten van de kunstenaars. Jouw steuntje in de rug wordt bijzonder gewaardeerd, dus:
Word vriend van de Sociëteit!
1) mail je naam, adres en telefoonnummer naar info@pietroovershuis.nl
2) stort € 25,00 op NL 30 TRIO 0391 011 251 t.n.v. Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis o.v.v. Vriend Sociëteit.

Zoek je ruimte voor jouw workshop?
Neem dan contact op via info@pietroovershuis.nl.
Kandidaat huurders opgelet!
Woonwerkplaats Piet Roovershuis groeit gestaag en telt inmiddels 9 bewoners en 3 kunstenaars nemen binnenkort hun intrek.

Regelmatig komen kunstenaarsappartementen beschikbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
✓ Je bent professioneel kunstenaar
✓ Leeftijd 55+ (aanmelding kan vanaf 50 jaar)
✓ Je staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond en
✓ Je bent bereid om samen met onze stichting de Sociëteit Piet Roovershall verder vorm te geven.
Als kandidaat-huurder heb je een intakegesprek met het bestuur van de stichting. In de bestaande voordrachtprocedure naar Woonbron worden criteria m.b.t. het lidmaatschap van de sociëteit toegevoegd.

Interesse? Stuur dan een mailtje: info@pietroovershuis.nl, of neem contact op met Leks via 06 10 381 587 of Corrine via 06 2500 7337
Tot zover en wie weet tot ziens!

Hartelijke groet,
Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis
Namens het bestuur

Gera Esser

Activiteiten 4e kwartaal 2021

Buurtatelier Piet Roovershall
Hooglandstraat 65
Rotterdam

Bewegen op muziek
vrijdag 10 november en vrijdag 10 december
dansen met live muziek
Atrium van het Jan van der Ploeghuis

Dichter bij Jan en Piet
zondag 14 november vanaf 13.00 uur
bijeenkomst met dichters en zelf schrijven aan een sonnet.

Kantine Jan van der Ploeghuis
De workshops Djembé en Beeldhouwen zijn volgeboekt.
Aanmelden voor de dichtersmiddag en bewegen op
muziek via activiteitenpietroovershall@gmail.com

Neem contact met ons op!

info@pietroovershuis.nl

Wij en de kunstenaars

De Rotterdamse kunstenaar Piet Roovers, tevens naamgever van onze stichting, overleed op 72-jarige leeftijd. Gelet op zijn levensmotto ‘onaangepastheid’ zal hij zich wellicht niet druk gemaakt hebben over de vraag hoe hij op oudere leeftijd nog als kunstenaar vooruit...

Piet Roovers 1924 – 1997

Piet Roovers 1924 – 1997

De Rotterdamse schilder en graficus Piet Roovers was een kunstenaar die zijn bekendheid vooral in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw heeft verworven. Hij maakte destijds met o.a. Wally Elenbaas en Daniel den Dikkenboer deel uit van de Venstergroep in Rotterdam;...

Piet Roovershuis zoekt nieuwe bewoners

  De stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis zoekt nieuwe bewoners voor de verdere ontwikkeling van de Woon-werkplaats Piet Roovers.  De stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis ondersteunt sinds 2019 oudere Rotterdamse kunstenaars (55+) uit diverse culturele...