Piet Roovershuis

Dit is de website van de Stichting Woonwerkplaats
Piet Roovershuis.

Foto: Rick Messemaker

Doel van de stichting: 

Het aanbieden van passende huisvesting, van atelier- en werkruimten en andere voorzieningen voor oudere kunstenaars en aanverwante beroepsgroepen teneinde hen zo lang mogelijk in staat te stellen tot zelfstandige uitoefening van hun professie. Voor dat doel heeft Woonbron in Rotterdam het Jan van der Ploeghuis in het Oude Noorden beschikbaar gesteld: Jan van der Ploeg meets Piet Roovers.

Wij en de kunstenaars

De Rotterdamse kunstenaar Piet Roovers, tevens naamgever van onze stichting,  overleed op 72-jarige leeftijd. Gelet op zijn levensmotto ‘onaangepastheid’ zal hij zich wellicht niet druk gemaakt hebben over de vraag hoe hij op oudere leeftijd nog als kunstenaar vooruit kon.

Piet Roovers 1924 – 1997

De Rotterdamse schilder en graficus Piet Roovers was een kunstenaar die zijn bekendheid vooral in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw heeft verworven. Hij maakte destijds met o.a. Wally Elenbaas en Daniel den Dikkenboer deel uit van de Venstergroep in Rotterdam; een groep kunstenaars die veelal werkte vanuit de grafische werkplaats van ’t Venster in de Gouvernestraat. Roovers concentreerde zich in deze periode op het lithograferen. Bladen van een kleurrijk, labyrintisch karakter, als een soort intieme zoektocht op papier naar het elkaar verdragen van afwijkende kleurcombinaties en meer of minder herkenbare, geaccentueerde vormen, die aan Paul Klee doen denken.

Wij en de kunstenaars

De Rotterdamse kunstenaar Piet Roovers, tevens naamgever van onze stichting,  overleed op 72-jarige leeftijd. Gelet op zijn levensmotto ‘onaangepastheid’ zal hij zich wellicht niet druk gemaakt hebben over de vraag hoe hij op oudere leeftijd nog als kunstenaar vooruit kon.

Anderen stelden zichzelf die vraag wel zeker nadat zij na een noodgedwongen opname in een woonvoorziening voor ouderen hun creatieve uitingsmogelijkheden, bij gebrek aan een atelierruimte, in rook zagen opgaan. Voor oudere kunstenaars is dit een horrorscenario: hun werk is immers een essentieel deel van hun leven. Zij gaan niet met pensioen maar blijven werken zolang zij dat kunnen.

Parallel aan het kleiner worden van de leefwereld, nemen de mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten die nodig zijn om inspiratie op te doen voor het werk, af. Om geïnspireerd te kunnen blijven werken, is het voor oudere kunstenaars belangrijk om hun leefwereld optimaal uitdagend te houden. De ontmoeting met elkaar en met buurtbewoners is daarvoor onontbeerlijk. 

Voorlichting aan kandidaat huurders, oktober 2019

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor een appartement in het Jan van der Ploeghuis? Meldt u dan aan bij onze stichting via pietroovershuis@gmail.com onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Het stichtingsbestuur draagt kandidaten voor bij Woonbron. Kandidaten worden geacht professioneel kunstenaar te zijn, minimaal 55+ en eventueel bereid om in het buurtatelier in het Jan van der Ploeghuis workshops, cursussen, e.d. te verzorgen. Wij proberen zoveel mogelijk kunstenaars uit verschillende disciplines te selecteren. 

Formulieren

Om in aanmerking te komen voor een appartement in het Jan van der Ploeghuis heeft Woonbron, de verhuurder, een aantal gegevens van u nodig. Daarvoor moet u wel een paar bureaucratische hobbels nemen. Zo dient u over een inschrijving bij woonnetrijnmond.nl te beschikken. Sowieso handig als u (op termijn) een verhuizing overweegt binnen de regio. Woonbron wil daarnaast een kopie van uw bankpas en uw identiteitsbewijs en een uittreksel van uw adreshistorie (op te vragen via mijnoverheid.nl). Ook uw inkomen is van belang: u moet een inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2018  overleggen, een jaaropgave en eventueel drie recente loonstroken. Tenslotte wil Woonbron een Verhuurdersverklaring

Nieuwsbrief Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis

     Nieuwsbrief 5

 

Rotterdam, 4 februari 2020 

Beste sympathisant, 

Met trots laten we weten dat de eerste kunstenaars hun intrek hebben genomen in Woonwerkplaats Piet Roovershuis. Echte pioniers zijn het, die kwartier maken voor de toekomstige nieuwe bewoners, want wij verwachten dit jaar nog tenminste drie woningen te kunnen aanbieden. Over de ontwikkeling van het buurtatelier en de verhuur van vijf particuliere ateliers zijn wij volop met de bewoners en met Woonbron in overleg. De entree van het complex bevindt zich in het Oude Noorden aan de Hooglandstraat 67. 

Het buurtatelier bevindt zich op de begane grond van het Jan van de Ploeghuis en heeft een eigen ingang aan de Hooglandstraat. Het is een lichte ruimte van bijna 40 m². Er wordt op dit moment met veel enthousiasme gewerkt aan het realiseren van de inrichtingsplannen. De planning is dat het buurtatelier nog deze zomer beschikbaar komt voor het geven van workshops en cursussen. 

Heb je ideeën voor de inrichting of voor het gebruik van het buurtatelier, dan horen we die graag. Stuur even een kort mailtje met je idee, je naam en je telefoonnummer naar info@pietroovershuis.nl, dan nemen we snel contact met je op. 

Binnenkort komen ook vijf particuliere atelierruimtes in het complex te huur voor senioren-kunstenaars. De ruimtes hebben een oppervlakte van + 20 m² en zijn voorzien van een pantry. De ateliers bevinden zich op verschillende etages in het complex en zijn bereikbaar met een lift. Ben je op zoek naar atelierruimte, neem dan per mail contact op voor meer informatie via info@pietroovershuis.nl 

Hartelijke groet, 

Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis 

Namens het bestuur 

Gera Esser 

“Gebarsten brillenglas, een kegel as in olieverf. Jeneverfles. Sigarenwalm. Verbaal een kwast azijn. Kachel. Jazz. 

Laaiend vuur op linnen. In de groeven een refrein, Salt Peanuts (2x) zal dat zijn” – Mathieu Ficheroux over Piet Roovers   

Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis info@pietroovershuis.nl

Neem contact met ons op!