Piet Roovershuis

Dit is de website van de Stichting Woonwerkplaats
Piet Roovershuis.

Foto: Rick Messemaker

Doel van de stichting: 

Het aanbieden van passende huisvesting, van atelier- en werkruimten en andere voorzieningen voor oudere kunstenaars en aanverwante beroepsgroepen teneinde hen zo lang mogelijk in staat te stellen tot zelfstandige uitoefening van hun professie. Voor dat doel heeft Woonbron in Rotterdam het Jan van der Ploeghuis in het Oude Noorden beschikbaar gesteld: Jan van der Ploeg meets Piet Roovers.

Wij en de kunstenaars

De Rotterdamse kunstenaar Piet Roovers, tevens naamgever van onze stichting,  overleed op 72-jarige leeftijd. Gelet op zijn levensmotto ‘onaangepastheid’ zal hij zich wellicht niet druk gemaakt hebben over de vraag hoe hij op oudere leeftijd nog als kunstenaar vooruit kon.

Piet Roovers 1924 – 1997

De Rotterdamse schilder en graficus Piet Roovers was een kunstenaar die zijn bekendheid vooral in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw heeft verworven. Hij maakte destijds met o.a. Wally Elenbaas en Daniel den Dikkenboer deel uit van de Venstergroep in Rotterdam; een groep kunstenaars die veelal werkte vanuit de grafische werkplaats van ’t Venster in de Gouvernestraat. Roovers concentreerde zich in deze periode op het lithograferen. Bladen van een kleurrijk, labyrintisch karakter, als een soort intieme zoektocht op papier naar het elkaar verdragen van afwijkende kleurcombinaties en meer of minder herkenbare, geaccentueerde vormen, die aan Paul Klee doen denken.

Wij en de kunstenaars

De Rotterdamse kunstenaar Piet Roovers, tevens naamgever van onze stichting,  overleed op 72-jarige leeftijd. Gelet op zijn levensmotto ‘onaangepastheid’ zal hij zich wellicht niet druk gemaakt hebben over de vraag hoe hij op oudere leeftijd nog als kunstenaar vooruit kon.

Anderen stelden zichzelf die vraag wel zeker nadat zij na een noodgedwongen opname in een woonvoorziening voor ouderen hun creatieve uitingsmogelijkheden, bij gebrek aan een atelierruimte, in rook zagen opgaan. Voor oudere kunstenaars is dit een horrorscenario: hun werk is immers een essentieel deel van hun leven. Zij gaan niet met pensioen maar blijven werken zolang zij dat kunnen.

Parallel aan het kleiner worden van de leefwereld, nemen de mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten die nodig zijn om inspiratie op te doen voor het werk, af. Om geïnspireerd te kunnen blijven werken, is het voor oudere kunstenaars belangrijk om hun leefwereld optimaal uitdagend te houden. De ontmoeting met elkaar en met buurtbewoners is daarvoor onontbeerlijk. 

Piet Roovershall

Nadat onze stichting in oktober de ruimte naast de kantine ter beschikking had gekregen van Woonbron is de ruimte snel en grondig opgeknapt voor het buurtatelier ‘’de Piet Roovershall’’. Half november 2020 was het zover, er werd een beheerder aangesteld en werden de bewoners uitgenodigd voor de eerste cursussen.

Beheerder Rudsel bij het buurtatelier
We begonnen met een cursus tekenen en schilderen, gegeven door Vera Harmsen; zij beschikt als kunstenaar over een eigen atelier in de buurt.

Het eindresultaat
Beheerder Rudsel bij het buurtatelier

Voorlichting aan kandidaat huurders, oktober 2019

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor een appartement in het Jan van der Ploeghuis? Meldt u dan aan bij onze stichting via pietroovershuis@gmail.com onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Het stichtingsbestuur draagt kandidaten voor bij Woonbron. Kandidaten worden geacht professioneel kunstenaar te zijn, minimaal 55+ en eventueel bereid om in het buurtatelier in het Jan van der Ploeghuis workshops, cursussen, e.d. te verzorgen. Wij proberen zoveel mogelijk kunstenaars uit verschillende disciplines te selecteren. 

Formulieren

Om in aanmerking te komen voor een appartement in het Jan van der Ploeghuis heeft Woonbron, de verhuurder, een aantal gegevens van u nodig. Daarvoor moet u wel een paar bureaucratische hobbels nemen. Zo dient u over een inschrijving bij woonnetrijnmond.nl te beschikken. Sowieso handig als u (op termijn) een verhuizing overweegt binnen de regio. Woonbron wil daarnaast een kopie van uw bankpas en uw identiteitsbewijs en een uittreksel van uw adreshistorie (op te vragen via mijnoverheid.nl). Ook uw inkomen is van belang: u moet een inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2018  overleggen, een jaaropgave en eventueel drie recente loonstroken. Tenslotte wil Woonbron een Verhuurdersverklaring

Nieuwsbrief Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis

     Nieuwsbrief 6

Rotterdam, 1 december 2020

Beste kunstenaars en sympathisanten,

Het was een poosje stil, maar er is weer aardig wat nieuws te melden:
Kandidaat huurders opgelet! Dit is je kans! Binnenkort komen er weer enkele kunstenaarsappartementen beschikbaar in Woonwerkplaats Piet Roovershuis. Om daarvoor in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
✓ Je bent professioneel kunstenaar
✓ Leeftijd 55+ (aanmelding kan vanaf 50 jaar)
✓ Je staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond en
✓ Je bent bereid om samen met onze stichting de Sociëteit Piet Roovershall verder vorm te geven.

Als kandidaat-huurder heb je een intakegesprek met het bestuur van de stichting. In de bestaande voordrachtprocedure naar Woonbron worden criteria m.b.t. het lidmaatschap van de sociëteit toegevoegd.

Interesse? Stuur dan een mailtje: info@pietroovershuis.nl, of neem contact op met Leks via 06 10 381 587 of Corrine via 06 2500 7337

Buurtatelier Piet Roovershall van start

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opknappen en inrichten van Buurtatelier Piet Roovershall. Piet Roovershall heeft een eigen entree aan de Hooglandstraat 65.

Door Corona gedwongen is het buurtatelier eind november zonder de zo gewenste ruchtbaarheid in gebruik genomen. Het enthousiasme bij deelnemers en docenten van de workshops schilderen en Afrikaanse drum was er gelukkig niet minder om. Dit smaakt naar meer!

Wil je een workshop geven? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken via info@pietroovershuis.nl. In de volgende nieuwsbrief hopen we nieuws te hebben over de verhuur van de particuliere atelierruimtes.

“Gebarsten brillenglas, een kegel as in olieverf. Jeneverfles. Sigarenwalm. Verbaal een kwast azijn. Kachel. Jazz. 

Laaiend vuur op linnen. In de groeven een refrein, Salt Peanuts (2x) zal dat zijn” – Mathieu Ficheroux over Piet Roovers   

Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis info@pietroovershuis.nl

Neem contact met ons op!